**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

بازی های محلی گیلان

بازی های محلی

گيلان،سرشاراز آداب و رسوم وخرده فرهنگ هايي است که بيانگرفرهنگ غني واصيل مردمان اين دياراست، بازي هاي بومي و محلي، بخشي ازاين آداب وآيين هاست که سرمايه فرهنگي اين استان محسوب مي شود.

بازی های محلی در استان گیلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای قدمت چندهزار ساله اند. از دیرباز در استان گیلان پس از برداشت محصول برنج یا هنگامی که روستاییان از کار ابریشم (نوغانداری) فارغ می شدند و در سایر اوقات فراغت، مراسم جشن شادی برپا می شد و در آن، با برگزاری انواع مسابقات و بازی ها، روستاییان خستگی زحمات روزهای سخت کاری را از تن به در می کردند.

ابن بازی های بعضاً قدمتی به درازای تاریخ گیلان دارند از جمله می توان به کشتي گيله مردي اشاره کرد که  ريشه درآداب و سنن گيلانيان دارد و از قرن چهارم در بين اين مردم متداول است.درگيلان اين کشتي درروستاها و شهرهاي کوچک و دربازارهاي هفتگي ومجالس عروسي برپا مي شد.لافند بازي يا ريسمان بازي نیز از نمايش هاي زنده و محبوب مردم گيلان بوده که درگذشته در نوروز، مراسم عروسي و بازارهاي هفتگي اجرا مي شد و امروزه در برخي بازارهاي هفتگي به نمايش درمي آيد.

حدود صد بازی محلی در استان گیلان وجود دارد که در زیر اشاره ای به تعدادی از آنها شده است:

1-کشتی گیله مردی: كشتي گيله مردي از جمله مسابقه اي است سنتي از قديم الايام در گيلان معمول بوده و هنوز هم هست و در قسمتي از ماز ندران ودر بيشتر نقا ط گيلان مرسوم ميباشد و قدمت آن به ساليان قبل از حمله مغول به ايران ميرسد ،در اغاز پيدايش اين كشتي شايد حالت تمرينات تدافعي و تهاجمي در برابر متجاوزان به منطقه را داشته و بمرور زمان بصورت حركات نمايشي در آمده است ، و بيشتر در مراسمها و جشنها و فراغت از كار انجام ميشود ، در زمان بر گزاري مسابقات كشتي از طريق پيك روز ، مدت و محل مسابقات كشتي اعلام ميشود تا داو طلبان و مردحضور بهم رسانند و براي اين منظور منطقه وسيعي (ميدان ) وسعت ان در تناسب با گنجايش تماشاچيان باشد در نظر ميگيرند ، اطراف ميدان كشتي را موقتا با استفاده از پايه هاي چوبي و پوششهايي نظير گوني محصور و يكطرف آنرا جهت رفت امد باز نگهميدارند مراسم كشتي با نواختن طبل و سرنا آغاز شده و كشتي گيران قبلا شلوار خود را لاسپاره نام دارد به