**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

انتخابات تعیین اعضای هیأت امنای انجمن کلیوی ایران در استان گیلان

۲۹ دی ۱۳۹۷ 90
انتخابات تعیین اعضای هیأت امنای انجمن کلیوی ایران در استان گیلان

 برابر ماده 13 اساسنامه جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران که از طرف وزارت محترم کشور صادر شده است تعداد 59 نفر را بعنوان هیأت امنا در نظر گرفته اند که 29 نفر از تهران و 30 نفر از استانها بعنوان نماینده بیماران کلیوی می بایست انتخاب شوند در این راستا  انتخابات  در مورخ چهاردهم دی ماه 97بین بیماران دیالیزی سراسر استان گیلان برگزار گردید .

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

پیوندهای تصویری