**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

انتخابات تعیین اعضای هیأت امنای انجمن کلیوی ایران در استان گیلان

۲۹ دی ۱۳۹۷ 286
انتخابات تعیین اعضای هیأت امنای انجمن کلیوی ایران در استان گیلان

 برابر ماده 13 اساسنامه جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران که از طرف وزارت محترم کشور صادر شده است تعداد 59 نفر را بعنوان هیأت امنا در نظر گرفته اند که 29 نفر از تهران و 30 نفر از استانها بعنوان نماینده بیماران کلیوی می بایست انتخاب شوند در این راستا  انتخابات  در مورخ چهاردهم دی ماه 97بین بیماران دیالیزی سراسر استان گیلان برگزار گردید .

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

پیوندهای تصویری